مردحافظه جهان کیست؟
استاد محمدرضا حسن زاده مردحافظه جهان
رکورددار حافظه جهان و گینس
ایشون دانشجوی پرفسور تونی بوزان رئیس مسابقات جهانی حافظه هستن
سوابق، افتخارات و رزومه محمد رضا حسن زاده
مرد حافظه جهان و رکورد دار حافظه در جهان و گینس
کارشناس صدا سیما (شبکه دو شبکه 3 شبکه آموزش و…)
قهرمانی مسابقات رزمی و کمر سیاه رزمی در سن 15سالگی
دارای مدرک مدیریت از دانشگاه مونترال
مدرک تند خوانی و تقویت حفظه از مالزی و اتریش
دانشجوری ارشد پرفسور تونی بوزان رییس مسابقات حافظه
پدیده آموزش کشور از دید روزنامه همشهری در سال 96
نویسنده کتاب مولتی ویتامین ذهنی
نویسنده کتاب چطور مرد حافظه جهان شدم
مدیرعامل گروه آموزشی سنجیده
مشاور رتبه های برتر
سخنران و مدرس در دانشگاه های برتر
مدرس و مشاور اختصاصی بسیاری از چهره های سرشناس کشور اعم از بازیگران، ورزشکاران و غول های اقتصادی کسب و کار
طراح قوی ترین دوره های تقویت حافظه و تمرکز و تند خوانی و استعدادیابی